Stara karczma przy Księcia Józefa

Karczma – zajazd w Przegorzałach, stojąca przy ulicy Księcia Józefa wybudowana przed rokiem 1800. Chcemy napisać jej historię, czekamy na zdjęcia i informacje od Was.

Karczma jeszcze niedawno była w opłakanym stanie. Znalazł się jednak prywatny właściciel, który uratował jej niezwykłe piękno.

Budynek został zbudowany około 200 lat temu. Pierwotnie pełnił on funkcję karczmy i należał do klasztoru oo. Kamedułów. W latach 50 –tych ubiegłego wieku przejęty został przez Państwowe Gospodarstwo Rolne w Przegorzałach i pełnił funkcję mieszkalną dla pracowników PGR-u. Gmina Miejska Kraków nabyła dawną karczmę z mocy prawa na podstawie decyzji  Wojewody Krakowskiego w maju 1993 r. Zarząd Budynków Komunalnych w listopadzie 1998 r. przejął jednostronnie budynek w zarząd i administrację. Z uwagi na katastrofalny stan techniczny budynku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we wrześniu 1999 r. wydał decyzję  o opróżnieniu budynku z ludzi i mienia.

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A – 1136, decyzją z dnia 1.07.2005 r. i podlega ochronie prawnej. Jest parterowym budynkiem wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, z nieużytkowym strychem, o konstrukcji murowanej. Przed wejściem do budynku znajduje się zadaszenie w formie ganku, wsparte na dwóch otynkowanych ceglanych słupach. Szczyt wschodni i szczyt ganku są szalowane w układzie pionowym. Dolna partia murów fundamentowych wykonana jest z łamanego kamienia wapiennego. W piwnicy znajduje się sklepienie kolebkowe, ceglane. Stropy są drewniane belkowe, sufity otynkowane. Ściany działowe w części są drewniane, tynkowane. Konstrukcja dachu jest drewniana, dawniej kryta dachówką ceramiczną, obecnie na powrót gontem. We wnętrzach, podłogi wykonane były z desek, posadzki były ceramiczne, a w piwnicy było klepisko. Stolarka drewniana, drzwi płycinowe i typowe płytowe, okna skrzynkowe, czteroskrzydłowe. Układ wnętrz jest dwu i trójtraktowy, z sienią na osi środkowej – poprzecznej. W celu podjęcia natychmiastowych prac remontowych, zapewnienia należytej ochrony i przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2006 r. wydał pozwolenie konserwatorskie  na sprzedaż zabytkowej karczmy w ręce prywatne. Obecnie pełni funkcje mieszkalne.

Materiał został opracowany na podstawie ZARZĄDZENIA NR 2123/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 października 2007 r.