Villa Providentiae

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości założyła w Wiedniu m. Franciszka Lechnert 21 października 1868 r. Zgromadzenie zajmowało się trudnym w tamtym czasie położeniem kobiet i dziewcząt. Siostry pomagały przybyłym ze wsi dziewczętom w znalezieniu pracy, ale też oferowały im schronienie i pomoc, zajmowały się również utrzymaniem i wychowaniem sierot. Przy domach zakonnych powstawały szpitale, w których siostry pomagały chorym. Od lat siedemdziesiątych XIX w. powstawały kolejne placówki na terenie całej c. k. monarchii. Przed wybuchem I wojny światowej działało już ok. 60 placówek na terenie państwa Habsburgów, a w 1913 r. powstał pierwszy konwent Córek Bożego Miłosierdzie poza Europą, w New York City w Stanach Zjednoczonych.

W roku 1886 zgromadzenie przybyło do Krakowa, przy ul. Krótkiej 3 powstała pierwsza placówka Córek Bożej Miłości w Polsce. Dom krakowski zgromadzenia szybko przeniesiono na ul. Franciszkańską 1 i ostatecznie na Biskupią 16, szybko, bo w 1919 r. stał się też siedzibą nowej, polskiej prowincji zakonu. W 1912 r., w podkrakowskiej wówczas wsi, Woli Justowskiej, zgromadzenie zakupiło sad owocowo-warzywny przy dzisiejszej ulicy Modrzewiowej. Już w kolejnym roku, w pobliżu kompleksu koszar c. k. armii, rozpoczęła się budowa niezbyt dużego, acz stylowego budynku z czerwonej cegły, w którym powstała filia krakowskiej placówki zakonu. Filia ta funkcjonowała przez kolejne sześć lat, a następnie została przemianowana na samodzielną placówkę. W nowym budynku znajdował się klasztor, kościół i szpitalik, w którym pomoc otrzymywali wszyscy potrzebujący. Placówka zgromadzenia otrzymała nazwę Dom pod wezwaniem Opatrzności Bożej, stąd nazywano go także Villa Providentiae, gdyż providentiae znaczy po łacinie właśnie opatrzność. Zgromadzenie Córek Bożej Miłości na Woli Justowskiej pod adresem Modrzewiowa 20 działa nieprzerwanie po dziś dzień.

Bibliografia:

http://www.cbm.livenet.pl/ZCBM/
http://bursacbm.pl/WOLA/index.php/zgr-corek-bozej-milosci
K. Z. Rusztyn, Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w latach 1868-1919, Lublin 2004.
Zdjęcie u góry: Villa Providentiae. Fot. http://www.cbm.livenet.pl/ZCBM/index.php/zgromadzenie/nasze-placowki