rodzina Burtanów

(od lewej) NN, Ludwik Spiss senior, Julek Burtan, na dole Hala Burtan, lipiec 1931 r.

Stanisław Burtan

ur. 15.04.1885 roku w Lubieniu, pow. Myślenice.  zm. 25.01.1940 roku w Krakowie.  Rodzina: ojciec — Jan, rolnik; matka — Zofia z d. Kuhyba (wg aktu zgonu Kutryba); żona — Aniela z d. Satalecka. Ukończył gimnazjum i Studium Rolnicze UJ w Krakowie (1908). Po studiach prowadził spółkę produkcji nasion i administrował majątkami w Górce Narodowej i Witkowicach. Współwłaściciel przedsiębiorstwa nasiennego w Krakowie.

  (od lewej) Stanisław Burtan, Tadeusz Spiss, rok nieznany

W okresie międzywojennym właściciel kilku zakładów ceramicznych: cegielni w Zielonkach k. Krakowa, fabryki wyrobów szemiotowych „Marywil” w Radomiu i Suchedniowie oraz fabryk porcelany w Ćmielowie i Chodzieży. W 1914 — członek Polskich Drużyn Strzeleckich, współorganizator Sokoła Konnego, od 1914 w Legionach Polskich: pomocnik komisarza aprowizacyjnego (intendentura etapowa z bazą w Jędrzejowie), od 1914 oficer Komendy Prowiantowej II Brygady, w 1915 zwolniony z powodu złego stanu zdrowia, od 1916 oficer placu stacji zbornej Legionów Polskich w Krakowie, jednocześnie od 1917 kurier polityczny między krajem a Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu, finansował akcję prasowo-propagandową w Genewie. W 1918 na krótko internowany w Witkowicach, następnie w obawie przed aresztowaniem zbiegł do Szwajcarii. Właściciel Zakładów Ceramicznych i Nieruchomości St. Burtana w Krakowie.
 
 
1916-36 współwydawca i dyrektor „Głosu Narodu”, od 1919 działacz NChSP-PSChD (od 1923 członek ZG, od 1925 członek RN). Od roku 1933 radny miejski i ławnik Rady Miejskiej w Krakowie.
 
Współorganizator Stronnictwa Chrześcijańsko-Społecznego (1934), następnie prezes jego RN, od 1937 czł. zarządu Sektora Miejskiego OZN w Krakowie.
Po wybuchu II wojny światowej współorganizator konspiracyjnego Stronnictwa Pracy w Krakowie.