Stanisław „Drugi” Sas

Pocz. XX w. – Stanisław „Drugi” Sas w mundurze armii Austro-Węgier, autor nieznany. Prawo do dysponowania publikacją: Krzysztof Łuszczek

Na zdjęciu z pocz. XX w. widnieje zasłużony mieszkaniec Przegorzał, Stanisław „Drugi” Sas, jako żołnierz piechoty armii Austro-Węgier, najprawdopodobniej w stopniu kaprala (widoczny na fotografii mundur ma dwie białe gwiazdki, natomiast kołnierz prawdopodobnie jest zielony). Stanisław „Drugi” Sas podczas I Wojny Światowej dowodził grupą żołnierzy na froncie wschodnim (Rumunia).

W znanej przegorzalskiej rodzinie Sasów było czterech mężczyzn o imieniu Stanisław, dlatego nadawano im przydomki: „Drugi”, „Trzeci”… Zdjęcie pochodzi z albumu rodzinnego pana Krzysztofa Łuszczka.

1914–1918 – Stanisław „Drugi” Sas z grupą żołnierzy podczas I Wojny Światowej, autor nieznany. Prawo do dysponowania publikacją: Krzysztof Łuszczek

Zdjęcie powstało podczas I Wojny Światowej, najprawdopodobniej w Rumunii w latach 1916–1918 (front wschodni). Pośrodku zdjęcia, z butelką wina, znajduje się zasłużony mieszkaniec Przegorzał Stanisław „Drugi” Sas, który w Rumunii dowodził grupą żołnierzy w armii Austro-Węgier. Zdjęcie pochodzi z albumu rodzinnego pana Krzysztofa Łuszczka.