Malarze zwierzynieccy

Na Zwierzyńcu w różnych okresach swego życia mieszkało wiele osób zasłużonych dla historii, nauki czy sztuki polskiej. Najbardziej znanymi malarzami, mieszkającymi na Zwierzyńcu byli przyjaciele Jacek Malczewski i jego uczeń Wlastimil Hofman. Obaj wywarli wielki wpływ na sztukę polską, a na ich życie wpływ wywarło mieszkanie na krakowskim Zwierzyńcu.

Jacek Malczewski jest uważany za jednego z najsłynniejszych polskich malarzy i głównego przedstawiciela nurtu symbolizmu w Polsce. Jego dzieła pełne symboliki oddziaływały na wyobraźnię kolejnych pokoleń. Artysta związany był z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, ucząc rysunków, a od 1899 r. był profesorem nadzwyczajnym tego przedmiotu. Malczewski podczas swojego życia kilkukrotnie mieszkał w różnych domach w Krakowie, ale w latach 1895-1910, to dom Zwierzyniec 135 był miejscem zamieszkania państwa Malczewskich. Tutaj malarz stworzył kilka swoich dzieł, m.in. „Hamlet polski. Portret Aleksandra Wielopolskiego”, czy cykl „Zatruta studnia”.

W latach 1896-1899 u Jacka Malczewskiego brał lekcje rysunku Wlastimil Hofman, który później stał się równie wybitnym malarzem, jak jego mistrz. Hofman urodził się pod Pragą, ale już w wieku 8 z rodziną przeprowadził się do Krakowa. Tutaj późniejszy malarz odebrał wychowanie i naukę, tutaj dorastał i tutaj wybudował własny dom jako znany i ceniony już malarz. Willę przy ul. Spadzistej Wlastimil Hofman postawił w 1921 r. i mieszkał w niej do wybuchu II wojny światowej, kiedy to dostał się do niewoli sowieckiej. W 1947 r. malarz na stałe przeniósł się do Szklarskiej Poręby.

W 1973 r. ulicę Spadzistą przemianowano na cześć znanego malarza na ul. Hofmana. Jacek Malczewski również doczekał się upamiętnienia w tej formie. Od 1926 r. ulica Malczewskiego prowadzi od mostu Zwierzynieckiego wzdłuż ogródków działkowych, w stronę kopca Kościuszki.

Bibliografia:

https://www.photoblog.pl/przewodnikpokrakowie/1542834#
http://historiawisly.pl/wiki/index.php?title=Wlastimil_Hofman
J. Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, Polski Słownik Biograficzny t. XIX, Kraków 1974, s. 283-186.
Zdjęcia:
1. od góry — Księcia Józefa 29. Dom Jacka Malczewskiego w latach 1895-1910.
2. od góry Willa Hofmana przy ul. Hofmana 13-15, dawniej była to ul. Spadzista. Fot. link