Strzelnica garnizonowa

Strzelnica garnizonowa na Woli Justowskiej wzniesiona została w latach 1886-1887 i rozbudowana w roku 1898. Była formą zaplecza garnizonu Twierdzy Kraków, wykorzystywana początkowo przez wojska austriackie, a w późniejszych latach przez członków Związku Strzeleckiego i legionistów Józefa Piłsudskiego. W okresie międzywojennym i później, do początku lat 90. XX wieku należała do garnizonu krakowskiego.

Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. W latach 2014-2017 została zrewitalizowana staraniem Gminy Miejskiej Kraków, przy wsparciu ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Strzelnicę dzierżawi krakowskie Muzeum Fotografii.

Informacja za Magiczny Kraków