ul. Przegorzalska

Remont ulicy Przegorzalskiej. W remoncie brali udział mieszkańcy Przegorzał, którzy pracowali w czynie społecznym:

Krzysztof Łuszczek
Wiesław Rzyczniak
Mieczysław Migo
Kazimierz Ochmański
Antoni Paterek
Piotr Krawczyk
Marian Burek
Andrzej Bednarski
Adam Pryk
Franciszek Prażmak
Władysław Kołodziej
Witold Iżyk
Kazimierz Dębowski
Zenon Sas
Antoni Sas