Architektura Przegorzał

1986 r. Kraków, Przegorzały, środkowo-zach. Część, ul. Ks. Józefa – widok od pd.-wschodu. Po środku budynek d. karczmy, w głębi zespół kaplicy i domu parafialnego.

 

1986 r. Kraków. Ujęcie krajobrazowe doliny Wisły, zamknięte kulisowo Srebrną Górą z klasztorem bielańskim, zrębem Sowińca i Skałą Przegorzalską z zespołem „zameczku”. Na drugim planie po lewej ul. Ks. Józefa, a za nią wał przeciw- powodziowy Wisły. Numerami oznaczono: 1. klasztor bielański; 2. budynek poniemiecki w zespole „zameczku”; 3. garaż     w zespole „zameczku” 4. budynek ośrodka polonijnego (w budowie); 5. zespół kaplicy i domu parafialnego.

 

1986 r. Kraków, Przegorzały (środkowa część). Wnętrze ruralistyczne pd. Odcinka ul. Jodłowej – widok od południa. Po prawej teren d. zespołu dworskiego. W głębi widoczne zabudowania gospodarcze oraz budynek dworu (z okrągłą narożną basztą). Po lewej budynek przy wylocie serpentyny dojazdowej do zespołu „zameczku”.

 

1986 r. Kraków, Przegorzały (pn. część). Zespół przedszkola PKP z lat 50. XX w. Widok od strony pd. – wsch. na budynek przedszkola i fragment tarasowego założenia ogrodowego.

 

1986 r. Kraków, Przegorzały. Widok z wału przeciwpowodziowego Wisły w kierunku pn. – zach., na zach. część Przegorzał oraz klasztor bielański. Widoczna tradycyjna i współczesna zabudowa wiejska wzdłuż ul. Ks. Józefa oraz stoki Sowińca.

 

1986 r. Kraków, panorama Przegorzał. Widok z wału przeciwpowodziowego Wisły.

 

1986 r. Kraków, Przegorzały. Numerem jeden oznaczony klasztor bielański.

 

1986 r. Kraków, Bielany. Widok ogólny na wieś z południowo-zachodnich terenów wsi. Widoczna nowa zabudowa                    o ahistorycznych gabarytach i bryłach. Na II planie sylweta klasztoru bielańskiego.

 

1986 r. Kraków, Przegorzały.

 

1986 r. Kraków, Przegorzały. Pn, część centrum zabudowy wiejskiej. Widok od zachodu na wnętrze ruralistyczne ul. Jodłowej. Na pierwszym planie wylot ul. Żywicznej. Po prawej pn. część terenu d. zespołu dworskiego, w głębi widoczne nowo powstające zabudowania.

 

1986 r. Kraków, Przegorzały (zach. część). Willa rodziny Spissów na wsch. stoku Góry Pustelnik. Zbudowana w 1930 r., proj. A. Szyszko-Bohusz. Widok od strony pn.-wsch. Widoczny fragment tarasowego założenia ogrodowego.

 

1986 r. Kraków, Przegorzały. Zach. część wsi. Zespół willowy (d. klasztor, później siedziba Zakładu Naprawczego Sprzętu Medycznego), przy ul. Żywicznej, na zboczu Góry Pustelnik. Widok od strony wschodniej.

 

Fot. PKZ O/Kraków