Przegorzały dawniej — galeria

Lata 50. XX wieku

Widok m.in. na wille Spissów, szkołę/przedszkole i willę Burtanów/Husarskich. Na pierwszym planie zboże. fot. Ludwik Spiss, ok. 1950 r.

1952 – jeden z pierwszych domów wybudowanych w Przegorzałach po wojnie (Przegorzały 111, później: Jodłowa 10). Dom rodzinny Wiesławy Waryszak (z domu Kusek). Przed domem stoją Helena i Mieczysław Kusek. Dom wybudowano w technologii ubijanego żużla, z ceglanymi narożnikami. Wejście znajdowało się od strony Jodłowej. Dom zburzony w 1999 roku z powodu zawilgocenia. Autor nieznany. Prawo do dysponowania publikacją: Wiesława Waryszak.

Rok 1986

Rok 1986, Kraków, Przegorzały, środkowo-zachodnia część, ul. Ks. Józefa – widok od południowego wschodu. Pośrodku budynek d. karczmy, w głębi zespół kaplicy i domu parafialnego.

Rok 1986, Kraków. Ujęcie krajobrazowe doliny Wisły, zamknięte kulisowo Srebrną Górą z klasztorem bielańskim, zrębem Sowińca i Skałą Przegorzalską z zespołem „zameczku”. Na drugim planie po lewej ul. Ks. Józefa, a za nią wał przeciwpowodziowy Wisły. Numerami oznaczono:
1. Klasztor bielański
2.  Budynek poniemiecki w zespole „zameczku”
3. Garaż w zespole „zameczku”
4. Budynek ośrodka polonijnego (w budowie)
5. Zespół kaplicy i domu parafialnego

Rok 1986, Kraków, Przegorzały (środkowa część). Wnętrze ruralistyczne południowego odcinka ul. Jodłowej – widok od południa. Po prawej teren d. zespołu dworskiego. W głębi widoczne zabudowania gospodarcze oraz budynek dworu (z okrągłą narożną basztą). Po lewej budynek przy wylocie serpentyny dojazdowej do zespołu „zameczku”.

Rok 1986, Kraków, Przegorzały (północna część). Zespół przedszkola PKP z lat 50. XX w. Widok od strony południowego wschodu na budynek przedszkola i fragment tarasowego założenia ogrodowego.

Rok 1986, Kraków, Przegorzały. Widok z wału przeciwpowodziowego Wisły w kierunku północnozachodnim, na zachodnią część Przegorzał oraz klasztor bielański. Widoczna tradycyjna i współczesna zabudowa wiejska wzdłuż ul. Ks. Józefa oraz stoki Sowińca.

Rok 1986, Kraków, panorama Przegorzał. Widok z wału przeciwpowodziowego Wisły.

Rok 1986, Kraków, Przegorzały. Numerem jeden oznaczony jest klasztor bielański.

Rok 1986, Kraków, Bielany. Widok ogólny na wieś z południowo-zachodnich terenów wsi. Widoczna nowa zabudowa o ahistorycznych gabarytach i bryłach. Na drugim planie sylweta klasztoru bielańskiego.

Rok 1986, Kraków, Przegorzały.

Rok 1986, Kraków, Przegorzały. Północna część centrum zabudowy wiejskiej. Widok od zachodu na wnętrze ruralistyczne ul. Jodłowej. Na pierwszym planie wylot ul. Żywicznej. Po prawej północna część terenu d. zespołu dworskiego, w głębi widoczne nowo powstające zabudowania.

Rok 1986, Kraków, Przegorzały (zachodnia część). Willa rodziny Spissów na wschodnim stoku Góry Pustelnik. Zbudowana w 1930 r. (proj. A. Szyszko-Bohusz). Widok od strony północno-wschodniej. Widoczny fragment tarasowego założenia ogrodowego.

Rok 1986, Kraków, Przegorzały. Zachodnia część wsi. Zespół willowy (d. klasztor, później siedziba Zakładu Naprawczego Sprzętu Medycznego) przy ul. Żywicznej, na zboczu Góry Pustelnik. Widok od strony wschodniej.

Fot. PKZ O/Kraków