Tadeusz Nowotarski

Lata 90. – Tadeusz Nowotarski, słynny kowal z Przegorzał. Autor nieznany, prawo do dysponowania publikacją: Wiesławę Waryszak

Lata 90. – Tadeusz Nowotarski, słynny kowal z Przegorzał. Wydruk skanu fotografii udostępniony przez panią Wiesławę Waryszak. Kuźnia powstała w 1936 roku przy ul. Ks. Józefa; działała tam przez ponad 50 lat. Tadeusz Nowotarski kontynuował rodzinne tradycje – jego ojciec i brat zajmowali się toczeniem kół dla wozów (po utworzeniu drewnianej konstrukcji wozu przekazywano tę konstrukcję do okucia i wzmocnienia kowalowi). Pan Ludwik Spiss podkreślał we wspomnieniach, że w kuźni używane były dawnego typu ręczne miechy. Tadeusz Nowotarski był artystą kowalem – współpracował m.in. z rzeźbiarzem, architektem i pisarzem Romanem Husarskim; w przegorzalskim kościele znajduje się ozdobna krata ich wspólnego autorstwa. Do kuźni w Przegorzałach przyjeżdżali także klienci z Bielan i Woli Justowskiej. W kuźni zatrudnionych było kilku pracowników. Obecnie w miejscu starej kuźni wnuk pana Nowotarskiego prowadzi zakład motoryzacyjny, założony jeszcze przez „kowala z Przegorzał”.

Gazeta Krakowska 20 czerwca 2000 r.