Kolejka wąskotorowa

Trasa pierwszej kolejki wąskotorowej, zbudowanej przez Austryjaków prowadziła mniej więcej po obszarze dzisiejszej ul. Księcia Józefa, czyli po obszarze raczej nie zagrażającym niszczeniu toru i służyła do połączenia z wojskowym obiektem Twierdzy Kraków, a mianowicie Fortem rozproszonym Krępak. Poza funkcją zaopatrzeniową kolejka umożliwiała zaopatrywanie małej prochowni (Munitionsraum) przy ulicy Księcia Józefa oraz mobilizacyjnego magazynu amunicyjnego zlokalizowanego w wykonanej w ostatnim okresie rozbudowy twierdzy Kawerny Krępak i drugiej o bliżej nieokreślonej lokalizacji. Dodatkowo kolejka służyła zlokalizowanemu na tzw. Skale wapiennikowi (którego torowisko zaznaczone jest nawet na mapach z końca XX wieku).

Kolejka na terenie wodociągów krakowskich to kontynuacja wojskowej kolejki fortecznej, której torowisko na Bielany biegło wzdłuż ul. Księcia Józefa, mniej więcej po linii chodnika po południowej stronie ulicy.  Kolejny etap po rozbiórce kolejki fortecznej to budowa torowiska kolejki turystycznej, harcerskiej na wzór pionierskich. Pomysł jej budowy pojawił się wśród działaczy Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Zwierzyniec już w 1962 r. W 1964 r. powołano komitet budowy kolejki, a znaczną część prac przy budowie zrealizowano w czynie społecznym. Tabor, składający się z dwóch parowozów i ośmiu wagoników, przekazało Ministerstwo Komunikacji. Kursowała od 1964 r. z Salwatora po wale przeciwpowodziowym. Pozostałości stacji na Bielanach są nadal czytelne przy bielańskiej przystani. Zachował się peron i słupy reflektorów.

Kolej funkcjonowała do 1966 r., jednak oficjalną decyzję o jej likwidacji podjęto w lutym 1973 r. Poza problemem z osuwaniem się wałów, trudności w jej ponownym uruchomieniu powodowały wysokie koszty remontu, których nikt nie zdecydował się pokryć. Ostateczna rozbiórka kolei nastąpiła w połowie lat 70. XX w. Powodem było nadmierne oddziaływanie na kubaturę wałów przeciwpowodziowych i tym samym ich obniżanie. Oryginalny parowóz zdobi teraz ogródek przy przedszkolu na ul. Kopernika. Sieć torów na terenie wodociągów istniała jeszcze około 2000 r. Zachowała się historyczna lokomotywownia, przed którą jeszcze w 2003 r. piętrzyły się zardzewiałe koleby. Tor przecinał ul. Księcia Józefa w 2 miejscach. W 1997 r. odbyła się na kolejce impreza pożegnalna. Kolejka wodociągów była obsługiwana przez dwie lokomotywki spalinowe. Jedna z nich zasila obecnie zbiory skansenu w Pionkach i to jest poczciwy Deutz, zaś druga jest eksponowana z kilkoma kolebami na terenie zakładu na Bielanach.

materiał na podstawie Świat kolejek wąskotorowych
tekst informacjami uzupełnił pan Paweł Jakuboszczak

Kolejka turystyczna Lajkonik wybudowana w latach 1962-1963. Kursowała w 1964 r. z Salwatora po wale przeciwpowodziowym. Została zlikwidowana po dwóch latach z powodu dużej dewastacji wału przeciwpowodziowego. Fotograf nieznany. Obecnie lokomotywa jest atrakcją dla dzieci w ogródku Samorządowego Przedszkola nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

pierwsza kolejka wąskotorowa, Przegorzały, rok nieznany