Karczma Rozbachówka

Zaniedbany budynek, położony przy ul. Księcia Józefa 255 w Przegorzałach jest jednym z najstarszych zabytków Przegorzał. To pochodząca z około 1800 roku dawna karczma kamedulska, która służyła podróżnym na trakcie handlowym z Krakowa do Oświęcimia. Kameduli z Bielan podarowali ją rzeźbiarzowi Langmanowi w zamian za wykonanie ołtarza, który niestety nigdy nie powstał. Langman w jednej z części karczmy urządził swoją pracownię. Część karczemną przez lata prowadziła żydowska rodzina Rozbachów, stąd karczmę zwano „Rozbachówką”.

Po wojnie w budynku mieszkał lokalny kręgarz, Wincenty Nowakowski. Starsi mieszkańcy wspominają, że do Nowakowskiego chodziło się nastawiać złamane kości.