Strzelnica garnizonowa na Woli Justowskiej

„Strzelnicę garnizonową na Woli Justowskiej wzniesiono w latach 1886-1887 i rozbudowano w roku 1898. Była elementem zaplecza garnizonu Twierdzy Kraków, wykorzystywana początkowo przez wojska austriackie, a w późniejszych latach przez członków Związku Strzeleckiego i legionistów Józefa Piłsudskiego. W okresie międzywojennym i później, do początku lat 90. XX wieku należała do garnizonu krakowskiego.

Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. W latach 2014-2017 została zrewitalizowana staraniem Gminy Miejskiej Kraków, przy wsparciu ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”. Strzelnicę dzierżawi krakowskie Muzeum Fotografii.

Informacja za Magiczny Kraków